Ekologie

Top Power si je vědom vlastní odpovědnosti k zajištění péče o životní prostředí, potřeby jejího neustálého vylepšování a motivování zaměstnanců. Nejen z důvodu zajištění a vylepšení péče o životní prostředí, ale i vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran, naše společnost nově v roce 2022 úspěšně certifikovala systém managementu environmentu dle požadavků normy ISO 14001:2015.

 

Smluvní partneři:

  • ECOBAT s.r.o.
  • ASEKOL a.s.
  • EKO Logistics s.r.o.
  • Recovera Využití zdrojů a.s.
  • COMPAG VOTICE s.r.o.
  • EKO-KOM, a.s.

 

Na základě smluv se společnostmi ECOBAT s.r.o. a ASEKOL a.s. o zajištění systému zpětného odběru elektrozařízení, se naše firma podílí na sběru a likvidaci použitých elektrospotřebičů, baterií a akumulátorů a je zároveň i sběrným místem.

Firma EKO Logistics s.r.o. vykupuje a ekologicky zpracovává odřezky DPS z výroby.

Odpadové hospodářství pro naši firmu, mimo jiné, zabezpečuje také společnost Recovera Využití zdrojů a.s.. Snažíme se tak minimalizovat ukládání odpadů na skládky a chránit přírodní zdroje.

COMPAG VOTICE s.r.o. zajištuje svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Prostřednictvím firmy EKO-KOM, a.s. je zajištěno plnění povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů.

 Služby